Als het leven vragen stelt,

           wat is dan je antwoord?

Sterven, ziekte, eenzaamheid - het zijn situaties die je door elkaar schudden, of tot stilstand brengen. Ze vragen je het leven in de ogen te kijken en het niet-weten toe te laten. Om dan misschien een antwoord te vinden.


Als je wilt, kijken we samen. 


Tim
Geestelijk verzorger

Je kan bij mij terecht voor ondersteuning bij:

levenseinde en verlies:

stervensbegeleiding - rouwzorg - uitvaartbegeleiding - schrijven van een levenseindeverhaal - bespreken van complexe thema's

eenzaamheid - psychische kwetsbaarheid - integratie

unsplash