Geestelijke begeleiding:

een veilige ruimte voor ons zijn

Eenzaamheid

Aandacht voor eenzaamheid

Eenzaamheid leeft in alle lagen van de maatschappij. Vaak moeilijk te ontdekken, omdat het goed verborgen wordt gehouden. Schaamte en een gevoel van mislukking spelen hierin een belangrijke rol.

Eenzaamheid is niet onze natuurlijke staat van zijn. Van nature staan we in verbinding, om te beginnen met onszelf en van daaruit met de omgeving. Als die verbinding niet meer wordt gevoeld, is er aandacht nodig. Eenzaamheid vraagt om een aanwezigheid, om een ander zonder oordeel, zonder agenda. 


Ben jij of ken jij iemand die lijdt aan eenzaamheid? Neem dan contact met me op. Dan bespreken we hoe we in die eenzaamheid toch samen kunnen zijn.  

Alternatieve

methodieken

Netwerk van specialisten

Vanuit het samenzijn, de gesprekken en de stilte, kan het zijn dat alternatieve methodieken zich aandienen. Denk aan holistische geneeswijzen, sjamanisme, yoga, mindfulness of meditatie. Ik bevind me in een netwerk dat rijk is aan specialisten en ik breng je graag met hen in contact. 

Psychische zorg wordt vaak verbannen naar het medische circuit. Alsof onze innerlijke leefwereld een probleem is, een kwaal die genezen moet worden. Er lijkt geen tijd te zijn voor kwetsbaarheid, somberte, angst, wanhoop, verwarring. Terwijl dat juist situaties zijn waar aandacht nodig is. 


Als geestelijk verzorger creëer ik samen met jou een veilige ruimte. Zonder oordeel, zonder op zoek te gaan naar oplossingen. We zijn weer even mens, in verbinding. Samen kijken we voorbij de diagnose en de verhalen, om te zien wat zich kenbaar wil maken.  

Integratie

Als de geest zich verruimt

Er is een stijgende interesse in psychedelica en entheogenen, oftewel middelen en manieren om de geest te verruimen. Op het moment dat onze kijk op de wereld zich verbreedt, kan dat leiden tot conflicterende perspectieven, verwarring en soms zelfs een psychische crisis. 


De symboliek van de ervaringen zijn vaak richtingaanwijzers, die geduid moeten worden. Ik kijk graag met je mee waarheen ze wijzen. Ook therapeuten die zich specialiseren in integratie zijn van harte welkom. Vanuit 20 jaar ervaring in het vak deel ik graag mijn expertise. 

unsplash